środa, 27 lutego 2019 20:20 / Wydarzenia / ,

Zebranie walne za nami …

Zebranie walne za nami …

Dnia 23 lutego 2019 roku o godz.18:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, które swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: Burmistrz Andrychowa – Pan Tomasz Żak, zastępca burmistrza Andrychowa – Pan Wojciech Polak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie – Pan Krzysztof Kubień, Skarbnik Gminy- Pani Dorota Żywioł, Sołtys – Pan Władysław Żydek, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. mgr inż. Wojciech Grzybczyk,Przedstawiciel Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Andrychowie – mł. bry. w st. spocz. Antoni Hutniczak, proboszcz parafii pw. Św. Urbana w Roczynach – ks. Ryszard Matuszek oraz Dyrektor ZSS Roczyny- Pan Andrzej Kojder , Członek Honorowy – dh. Jan Żywioł. Zebraniu przewodniczył dh.Leszek Janosz. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Zarządu- Kazimierz Rajda. Nasza jednostka liczy 65 członków czynnych, z czego 45 bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. W roku sprawozdawczym jednostkę zadysponowano do 45 zdarzeń, z czego 9 to pożary, 31 miejscowe zagrożenia, 5 zabezpieczeń sektora działań JRG Andrychów. Całe spotkanie uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP Roczyny. Podsumowując ubiegły rok, pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom Roczyn, sponsorom i firmom, którzy wspierają nas finansowo i rzeczowo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej, którzy zawsze pozostają otwarci na nasze potrzeby, służące przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców gminy Andrychów.

Foto: http://nowiny.andrychow.eu/home