Zarząd

Rajda Kazimierz – Prezes Zarządu, tel. 501-146-661

Rajda Zenon – Naczelnik OSP, tel. 501-146-668

Pietyra Tomasz – V-ce Prezes Zarządu, tel.693-842-532

Bylica Zbigniew – Z-ca Naczelnika OSP, tel. 668-812-142

Wojewodzic Kazimierz – Skarbnik OSP, tel. 501-146-658

Paluch Jan – Gospodarz OSP, tel. 505-925-055

Sordyl Stefan – Członek Zarządu

Pierzak Dariusz – Członek Zarządu

Janeczko Anna – Członek Zarządu, tel. 889-694-290

Zbigniew Janosz – członek Zarządu

Janosz Leszek – Sekretarz Zarządu

Żywioł Jan – Honorowy Członek Zarządu