Zarząd

Rajda Kazimierz – Prezes Zarządu, tel. 501-146-661

Rajda Zenon – Naczelnik OSP, tel. 501-146-668

Anna Janeczko – V-ce Prezes Zarządu

Bylica Zbigniew -V-ce Prezes Zarządu

Dawid Schabowicz – Z-ca Naczelnika OSP, tel. 788-798-125

Pietyra Tomasz – Skarbnik OSP, tel.693-842-532

Paluch Jan – Gospodarz OSP, tel. 505-925-055

Janosz Leszek – Sekretarz Zarządu

Sordyl Stefan – Członek Zarządu

Edyta Osowska – Członek Zarządu

Żywioł Jan – Honorowy Członek Zarządu