piątek, 2 marca 2018 23:24 / Wydarzenia /

Walne zebranie sprawozdawcze…

Walne zebranie sprawozdawcze…

 

Dnia 24 lutego 2018 roku o godz.18:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, które swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Andrychowa Pan Tomasz Żak, Skarbnik Gminy- Pani Dorota Żywioł, Sołtys-  Pan Władysław Żydek, Zastępca Dowódcy JRG Andrychów st. kpt. inż. Marek Nowak, Członek Honorowy dh Jan Żywioł, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. mgr inż. Wojciech Grzybczyk oraz Dyrektor ZSS Roczyny- Pan Andrzej Kojder. 
Zebraniu przewodniczył sekretarz dh Leszek Janosz. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Zarządu- Kazimierz Rajda. W naszej jednostce działa 65 czynnych członków z czego 45 bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych.
W roku sprawozdawczym jednostkę zadysponowano do 81 działań, z czego 12 to pożary, 66 miejscowe zagrożenia, 3 zabezpieczenia sektora działań JRG. Na zebraniu pożegnaliśmy dotychczasowego dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Andrychowie – mł. Bryg. Antoniego Hutniczaka, z którym nasza współpraca układała się wiele, wiele lat wzorowo. Całe spotkanie uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP Roczyny. Podsumowując ubiegły rok, pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom Roczyn, sponsorom i firmom, którzy wspierają nas finansowo i rzeczowo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej, którzy zawsze pozostają otwarci na nasze potrzeby, służące przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców gminy Andrychów.