piątek, 29 grudnia 2017 15:33 / Szkolenia /

Szkolenie Naczelników OSP …

Szkolenie Naczelników OSP …

Dnia 28 grudnia 2017 roku egzaminem teoretycznym zakończyło się szkolenie Naczelników OSP prowadzone przez Komendę PSP w Wadowicach w dniach od 4.12-28.12.2017 roku. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach, pod kierownictwem mł. bryg. Jacka Kolbra.

Z naszej jednostki uczestniczył druh Schabowicz Dawid, który zaliczył egzamin pozytywnie.

Foto: mł. bryg. Jacek Kolber