Wydarzenia

10 marca 2022 20:48 / Wydarzenia

Walne zebranie za nami …

Walne zebranie za nami ...

Dnia 05 marca 2022 roku o godz.18:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, które swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:  Sołtys – Pan Władysław Żydek, Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej mł.bryg. Nowak Marek, wikary parafii pw. Św. Urbana w Roczynach – ks. Paweł Hubczak, Dyrektor ZSS Roczyny Pan Kojder Andrzej oraz vice prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Andrychowie dh. Curzydło Jacek, Zebraniu przewodniczył dh. Leszek Janosz. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Zarządu- Kazimierz Rajda. Nasza jednostka liczy 65 członków czynnych, z czego 45 bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. W roku sprawozdawczym jednostkę zadysponowano do 38 zdarzeń. (więcej…)

15 sierpnia 2021 15:25 / Wydarzenia

Toporkowanie …

Toporkowanie ...

,, Jeżeli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno- miłować”
Jan Paweł II

Dnia 7 sierpnia 2021 roku w kościele parafialnym w Targanicach sakramentalne TAK wypowiedzieli sobie druh Wojciech oraz jego wybranka Elżbieta. Zgodnie z tradycją druhowie z naszej jednostki towarzyszyli młodej parze w czasie zaślubin. Następnie w asyście wozów bojowych odbył się przejazd na salę weselną. (więcej…)

26 maja 2021 10:41 / Wydarzenia

Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze …

Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze ...

W dniu 22.05.2021 r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W trakcie zebrania podsumowaliśmy poprzedni rok oraz całą 5 letnią kadencję ustępującego Zarządu.
Rok 2020 był rokiem szczególnym – szczególnie pod względem wyzwania jakim było zapewnienie ciągłości gotowości bojowej. Sprostaliśmy temu zadaniu:
Podejmując 41 interwencji z czego 10 stanowiły pożary, 30 miejscowe zagrożenia, 1 – alarm fałszywy.
Realizując wszelkie ponadstandardowe polecenia dotyczące: informowania miejscowej ludności o zagrożeniu koronawirusem, rozładunku żywności na potrzeby osób przebywających na kwarantannie oraz dezynfekcji miejsc publicznych. (więcej…)

23 lutego 2020 21:39 / Wydarzenia

Od marzeń do służby…

Od marzeń do służby...

Z radością informujemy, że w dniu 12.02.2020 r. w obecności sztandaru JRG w Wadowicach słowa strażackiej przysięgi od naszego druha str. Dawida Schabowicza, który z przejęciem ślubował „…być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia…” przyjęli zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Filipek oraz komendant powiatowy PSP w Wadowicach bryg. Paweł Kwarciak. (więcej…)

12 stycznia 2020 00:12 / Wydarzenia

Spotkanie Opłatkowe …

Spotkanie Opłatkowe ...

Dnia 11 stycznia 2020 roku odbył się Opłatek Gminny strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Andrychów w naszej jednostce. Był to czas połamania się opłatkiem, składania życzeń, wspólnego kolędowania oraz czas rozmowy, wspominania poprzedniego roku.Prezes jednostki dh. Kazimierz Rajda przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz jednostki OSP. Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Wojciech Grzybczyk podziękował wszystkim strażakom za trud i zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze, inne zabezpieczenia imprez oraz działania prewencyjne. Złożył najserdeczniejsze życzenia dla druhów oraz ich rodzin. (więcej…)