czwartek, 10 marca 2022 20:48 / Wydarzenia /

Walne zebranie za nami …

Walne zebranie za nami …

Dnia 05 marca 2022 roku o godz.18:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej jednostki, które swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście:  Sołtys – Pan Władysław Żydek, Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej mł.bryg. Nowak Marek, wikary parafii pw. Św. Urbana w Roczynach – ks. Paweł Hubczak, Dyrektor ZSS Roczyny Pan Kojder Andrzej oraz vice prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Andrychowie dh. Curzydło Jacek, Zebraniu przewodniczył dh. Leszek Janosz. Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes Zarządu- Kazimierz Rajda. Nasza jednostka liczy 65 członków czynnych, z czego 45 bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. W roku sprawozdawczym jednostkę zadysponowano do 38 zdarzeń. Całe spotkanie uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP Roczyny. Podsumowując ubiegły rok, pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom Roczyn, sponsorom i firmom, którzy wspierają nas finansowo i rzeczowo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej, którzy zawsze pozostają otwarci na nasze potrzeby, służące przede wszystkim bezpieczeństwu mieszkańców gminy Andrychów.

foto: własne OSP Roczyny