środa, 26 maja 2021 10:41 / Wydarzenia /

Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze …

Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze …

W dniu 22.05.2021 r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W trakcie zebrania podsumowaliśmy poprzedni rok oraz całą 5 letnią kadencję ustępującego Zarządu.
Rok 2020 był rokiem szczególnym – szczególnie pod względem wyzwania jakim było zapewnienie ciągłości gotowości bojowej. Sprostaliśmy temu zadaniu:
Podejmując 41 interwencji z czego 10 stanowiły pożary, 30 miejscowe zagrożenia, 1 – alarm fałszywy.
Realizując wszelkie ponadstandardowe polecenia dotyczące: informowania miejscowej ludności o zagrożeniu koronawirusem, rozładunku żywności na potrzeby osób przebywających na kwarantannie oraz dezynfekcji miejsc publicznych.
Zwiększając, ze znacznym udziałem Urzędu Gminy i Województwa Małopolskiego nasze wyposażenie w środki ochrony bakteriologicznej: maseczki, kombinezony, rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne.
Organizując akcję „Roczynianie Medykom” – przekazując zebrane środki Wadowickiemu Pogotowiu Ratunkowemu.
Wspierając finansowo akcję wyposażania Szpitala Powiatowego w Wadowicach w środki ochrony indywidualnej.
Organizując 11 wewnętrznych szkoleń doskonalących oraz 2 ćwiczenia praktyczne – ogółem uczestniczyło w nich – na nasze doskonalenie łącznie poświęciliśmy 234 godziny.
Dbając o bezpieczeństwo imprez: wyścigu Tour de Pologne, wyścigu Solidarności oraz Moto Show.
To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia mieszkańców Roczyn, zaprzyjaźnionych firm i sponsorów, co podkreśliła w swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna. Ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium.
Zebranie Walne dokonało wyboru Zarządu na kolejną 5 – letnią kadencję, jego skład przedstawia się następująco:
Kazimierz Rajda – Prezes Zarządu OSP
Zbigniew Bylica – Wiceprezes Zarządu OSP
Anna Janeczko – Wiceprezes Zarządu OSP
Zenon Rajda – Naczelnik OSP
Dawid Schabowicz – Zastępca Naczelnika OSP
Tomasz Pietyra – Skarbnik
Leszek Janosz – Sekretarz
Jan Paluch – Gospodarz
Stefan Sordyl – Członek Zarządu OSP
Edyta Osowska – Członek Zarządu OSP.
W imieniu całej społeczności OSP Roczyny dziękujemy ustępującym z Zarządu druhom Kazimierzowi Wojewodzicowi (dotychczasowo Skarbnik) oraz Dariuszowi Pierzakowi (dotychczasowo Członek Zarządu) za dotychczasową pracę na rzecz jednostki, licząc na dalszą owocną współpracę.
Słowa podziękowania kierujemy również w stronę mieszkańców Roczyn, zaprzyjaźnionych firm i sponsorów – to Państwa wsparcie dodaje nam skrzydeł, sprawia że chcemy stawać się bardziej profesjonalni, a podejmując działania ratownicze – działamy bezpiecznie.

https://radioandrychow.pl/osp-roczyny-podsumowania-plany-i-wybory/
foto: Nowiny Andrychowskie