poniedziałek, 13 marca 2023 21:40 / Wydarzenia /

Walne zebranie sprawozdawcze za 2022 rok …

Walne zebranie sprawozdawcze za 2022 rok …

W dniu 4 marca 2023 roku w naszej Jednostce o godz. 18.00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022.

Swoją obecnością zaszczycili nas Posłowie na Sejm RP Marek Polak oraz Filip Kaczyński, który jest jednocześnie Prezesem Powiatowym ZOSP RP, zastępca Burmistrza Andrychowa Wojciech Polak, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Andrychowie bryg. Tomasz Kasperek, Sołtys Władysław Żydek, prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach Janina Rajda oraz Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach Andrzej Kojder.

Zebranie poprowadził dh. Leszek Janosz. Sprawozdanie z działalności Jednostki za 2022 roku przedstawiła Vice Prezes dh. Anna Janeczko. Jednostka liczy 65 członków czynnych z czego 43 posiada uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, 34 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W ubiegłym roku braliśmy udział w 42 różnych zdarzeniach.
Pożary – 13
Miejscowe zagrożenia – 22
Zabezpieczenia JRG – 6
Alarmy fałszywe – 1

Zebranie było okazją do wręczenia Odznaki ,,Strażak Wzorowy”
dh. Magdalenie Mazgaj – Wejster  oraz dh. Marcinowi Janeczko, dokonali tego dh. Kazimierz Rajda Prezes Zarządu oraz dh. Anna Janeczko Prezes Miejsko – Gminny ZOSP RP.
Zebranie uświetnił występ Orkiestry Dętej OSP w Roczynach.

Pragniemy serdecznie podziękować całej społeczności Roczyn, sponsorom i firmom za wspieranie naszej jednostki finansowo i rzeczowo. Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej za wyrozumiałość i pomoc w poprawianiu bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy.