niedziela, 12 stycznia 2020 00:12 / Wydarzenia /

Spotkanie Opłatkowe …

Spotkanie Opłatkowe …

Dnia 11 stycznia 2020 roku odbył się Opłatek Gminny strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Andrychów w naszej jednostce. Był to czas połamania się opłatkiem, składania życzeń, wspólnego kolędowania oraz czas rozmowy, wspominania poprzedniego roku.Prezes jednostki dh. Kazimierz Rajda przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz jednostki OSP. Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Wojciech Grzybczyk podziękował wszystkim strażakom za trud i zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze, inne zabezpieczenia imprez oraz działania prewencyjne. Złożył najserdeczniejsze życzenia dla druhów oraz ich rodzin. Nie zabrakło też ciepłych słów uznania oraz podziękowań za służbę od Burmistrza Andrychowa Pana Tomasza Żaka, Posła na Sejm RP Pana Marka Polaka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach dh. Mariana Sołtysiewicza. Spotkanie opłatkowe uświetnił występ Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Roczynach.