niedziela, 30 lipca 2023 22:05 / Szkolenia /

Inspekcja w OSP …

Inspekcja w OSP …

Dnia 26 lipca 2023 roku o godz. 09:10 rozległ się dźwięk syreny alarmowej. Tym razem była to inspekcja gotowości bojowej w naszej jednostce, przeprowadzona przez zespół inspekcyjny KP PSP Wadowicach w składzie mł. bryg. Jarosław Jończy, kpt. Jakub Proszkowiec oraz str. Anna Janeczko w obecności komendanta miejsko-gminnego dh. Marka Nowaka oraz prezesa i zastępcy prezesa naszej OSP dh. Kazimierza Rajdę oraz dh. Zbigniewa Bylicę . Po sprawdzeniu stanu osobowego oraz uprawnień do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przystąpiono do ćwiczebnej akcji ratowniczej, a był to pożar na pierwszej kondygnacji w budynku użyteczności publicznej, gdzie najprawdopodobniej wg. relacji świadka weszła tam osoba i nie wyszła z budynku. Po wprowadzeniu roty gaśniczej znaleziono osobę poszkodowaną, której została udzielona pierwsza pomoc. Po powrocie roty do środka budynku ponownie przeszukano budynek oraz zlokalizowano pożar a następnie oddymiono pomieszczenie za pomocą wentylatora. Po ukończeniu ćwiczenia nasi strażacy przeszli do pisemnej części egzaminu. Na koniec zostały omówione ćwiczenia oraz podliczone punkty z kontroli. W inspekcji brał udział zastęp GBARt . Podsumując na 100 możliwych punktów otrzymaliśmy 95, gdzie dało nam to ocenę BARDZO DOBRĄ.
foto: własne oraz str. Janeczko Anna