wtorek, 29 sierpnia 2023 22:43 / MDP /

Program ,,Mały Strażak”

Program ,,Mały Strażak”
W ramach Programu,, Mały Strażak ” nasza jednostka realizuje zadanie. ,, Kształtowanie postawy proekologicznej oraz podniesienie sprawności fizycznej członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Roczyny” poprzez zakup sprzętu i umundurowania dla MDP, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
    Zadanie przewiduje zakup:
– Hydronetka metalowa MDP 10 l – 2 szt.
– Wąż do hydronetki MDP W-25 – 2 szt.
– Koszula MDP – 10 szt.
    Zadanie realizowane jest dzięki współpracy z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego w Krakowie.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 4340,67 zł
Kwota dotacji : 2170,33 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Adres strony internetowej: http://www.wfos.krakow.pl