sobota, 29 sierpnia 2020 19:06 / Interwencje /

Miejscowe zagrożenie …

Miejscowe zagrożenie …

#34 Dnia 26 sierpnia 2020 roku o godz.17:10 wyjechaliśmy do usunięcia gniazda szerszeni w budynku mieszkalnym przy ul.Bielskiej w Roczynach. [GBARt OSP Roczyny]