sobota, 12 czerwca 2021 22:14 / Interwencje /

Inspekcja gotowości operacyjnej …

Inspekcja gotowości operacyjnej …

Dnia 10 czerwca 2021 roku o godz.9:42 nasza jednostka została zaalarmowana przez wadowickiego dyspozytora. Jak się okazało była to inspekcja gotowości bojowej w naszej jednostce, przeprowadzona przez zespół inspekcyjny KP PSP Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber, mł.asp. Daniel Harmatys. Po sprawdzeniu stanu osobowego oraz uprawnień do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przystąpiono do ćwiczebnej akcji ratowniczej. Po ukończeniu ćwiczenia nasi strażacy przeszli do pisemnej części egzaminu. Na koniec zostały omówione ćwiczenia oraz podliczone punkty z kontroli.