środa, 22 sierpnia 2018 23:54 / Interwencje /

Gniazdo szerszeni i os…

Gniazdo szerszeni i os…

Dnia 21 sierpnia 2018 roku o godz. 18:10 wyjeżdżaliśmy do usunięcia gniazda szerszeni przy wejściu do budynku mieszkalnego w Roczynach przy ul.Polana. 
Następne zgłoszenie tego samego dnia o godz. 19:15 dotyczyło gniazda os również nad wejściem do budynku mieszkalnego w Roczynach przy ul. Krótkiej. W obydwóch przypadkach gniazda usunięto, a miejsce spryskano specjalnym środkiem.