niedziela, 17 grudnia 2023 21:38 / Inne /

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA <3

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA <3

Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej pragną złożyć sponsorom, firmą oraz mieszkańcom Roczyn serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe naszej jednostki jakiego nam udzieliliście w ubiegłym roku. Bez Was nie moglibyśmy, w pełni profesjonalnie stać na straży ludzkiego zdrowia, życia, mienia i środowiska.

Bardzo dziękujemy, za życzliwe przyjęcie, za każde wsparcie i za ciepłe słowa. Po raz kolejny mieszkańcy, firmy i instytucje jasno uświadomili nam, że jesteśmy potrzebni, skuteczni i profesjonalni.

Wszystkie środki finansowe, które pozyskaliśmy z akcji kalendarzowej pomogą sfinansować utrzymanie wozów bojowych i wyposażenia, zakup nowego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej.

W Nowym Roku pragniemy dołożyć wszelkich starań w obszarze doskonalenia naszej siły bojowej i przygotowania jej do reagowania na współczesne, tak różne zagrożenia. Takim sposobem, również Państwo bierzecie czynny udział w trosce o bezpieczeństwo każdego domostwa naszej małej ojczyzny.

Zarząd OSP składa również ogromne podziękowania członkom OSP, MDP  za poświęcony czas w tej akcji.

D Z I Ę K U J E M Y !